Drodzy Czytelnicy,

w związku ze zmianą strategii rozwoju firmy podjęliśmy decyzję o zaprzestaniu wydawania miesięcznika "AGROmechanika". Ostatnim numerem, który się ukazał, był numer styczniowy.

W imieniu całej redakcji serdecznie dziękujemy za to, że przez ponad 10 lat współtworzyliście z nami "AGROmechnikę", dostarczaliście pomysłów do kolejnych wydań. Dziękujemy za zaufanie, jakim nas obdarzyliście.

Mamy nadzieję, że koniec wydawania "AGROmechniki" nie oznacza końca naszej współpracy. Dlatego proponujemy zamianę prenumeraty "AGROmechaniki" na prenumeratę dynamicznie rozwijającego się pisma "Bez Pługa". Na jego łamach prezentowane są zagadnienia interesujące zarówno rolników rozważających zastosowanie technologii bezpłużnej, tych, którzy dopiero przestawiają się na tę technologię, jak i producentów mających wieloletnie doświadczenie w uprawie bezorkowej.

Decydując się na przeniesienie prenumeraty "Agromechaniki" na roczną prenumeratę magazynu „Bez Pługa”, otrzymacie dodatkowo numer specjalny – „ABC uprawy bezorkowej”, segregator do kolekcjonowania czasopisma oraz możliwość uczestniczenia w szkoleniach zaplanowanych w ramach projektu „Akademia Bezorkowa”. Poniżej zamieszczamy link ze szczegółowymi informacjami na temat zamiany prenumerat: [Pobierz]

W przypadku braku zgody na przeniesienie prenumeraty zwrócimy pieniądze na podany przez Was numer konta bankowego.
 
Redakcja "AGROmechaniki"
AGROmechanika 7/2006

Twój warsztat Spawanie gazowe cz. 1

Rozpoczynamy cykl artykułów poświęconych spawaniu. W tej części przedstawimy informacje o gazach stosowanych do spawania i akcesoriach. Spawanie z wykorzystaniem palnika gazowego polega na łączeniu metali za pomocą ciepła płomienia uzyskanego przez spalenie gazu palnego w atmosferze bogatej w tlen. Najczęściej stosowanym źródłem ciepła jest płomień acetylenowo-tlenowy, otrzymywany za pomocą odpowiedniego palnika. Gazy tworzące mieszaninę palną to tlen gazowy (O2) i acetylen (C2H2), które doprowadzane są wężami z butli.

Miejsce publikacji

Działy tematyczne

Pobierz plik PDF artykułu