Drodzy Czytelnicy,

w związku ze zmianą strategii rozwoju firmy podjęliśmy decyzję o zaprzestaniu wydawania miesięcznika "AGROmechanika". Ostatnim numerem, który się ukazał, był numer styczniowy.

W imieniu całej redakcji serdecznie dziękujemy za to, że przez ponad 10 lat współtworzyliście z nami "AGROmechnikę", dostarczaliście pomysłów do kolejnych wydań. Dziękujemy za zaufanie, jakim nas obdarzyliście.

Mamy nadzieję, że koniec wydawania "AGROmechniki" nie oznacza końca naszej współpracy. Dlatego proponujemy zamianę prenumeraty "AGROmechaniki" na prenumeratę dynamicznie rozwijającego się pisma "Bez Pługa". Na jego łamach prezentowane są zagadnienia interesujące zarówno rolników rozważających zastosowanie technologii bezpłużnej, tych, którzy dopiero przestawiają się na tę technologię, jak i producentów mających wieloletnie doświadczenie w uprawie bezorkowej.

Decydując się na przeniesienie prenumeraty "Agromechaniki" na roczną prenumeratę magazynu „Bez Pługa”, otrzymacie dodatkowo numer specjalny – „ABC uprawy bezorkowej”, segregator do kolekcjonowania czasopisma oraz możliwość uczestniczenia w szkoleniach zaplanowanych w ramach projektu „Akademia Bezorkowa”. Poniżej zamieszczamy link ze szczegółowymi informacjami na temat zamiany prenumerat: [Pobierz]

W przypadku braku zgody na przeniesienie prenumeraty zwrócimy pieniądze na podany przez Was numer konta bankowego.
 
Redakcja "AGROmechaniki"
AGROmechanika 1/2007

Spaliny pod kontrolą

Silniki spalinowe emitują szereg szkodliwych związków. Dlatego ich producenci wprowadzają liczne innowacje, by nadążyć za coraz bardziej restrykcyjnymi przepisami. Na problemy zanieczyszczania środowiska przez spaliny silnikowe po raz pierwszy zwrócono uwagę w latach 50. ubiegłego stulecia w Kalifornii (USA). Zaobserwowano tam wówczas zjawisko, które dziś określane jest jako smog. Kilka lat później wprowadzone zostały pierwsze przepisy ograniczające emisję szkodliwych związków pochodzących z silników pojazdów samochodowych. W następnych latach wprowadzono szereg przepisów chroniących środowisko naturalne przed negatywnym oddziaływaniem motoryzacji. Ustanawiają one m.in. normy emisji tlenku węgla, węglowodorów, tlenków azotu oraz cząsteczek stałych.

Autorzy

Miejsce publikacji

Działy tematyczne

Pobierz plik PDF artykułu