Drodzy Czytelnicy,

w związku ze zmianą strategii rozwoju firmy podjęliśmy decyzję o zaprzestaniu wydawania miesięcznika "AGROmechanika". Ostatnim numerem, który się ukazał, był numer styczniowy.

W imieniu całej redakcji serdecznie dziękujemy za to, że przez ponad 10 lat współtworzyliście z nami "AGROmechnikę", dostarczaliście pomysłów do kolejnych wydań. Dziękujemy za zaufanie, jakim nas obdarzyliście.

Mamy nadzieję, że koniec wydawania "AGROmechniki" nie oznacza końca naszej współpracy. Dlatego proponujemy zamianę prenumeraty "AGROmechaniki" na prenumeratę dynamicznie rozwijającego się pisma "Bez Pługa". Na jego łamach prezentowane są zagadnienia interesujące zarówno rolników rozważających zastosowanie technologii bezpłużnej, tych, którzy dopiero przestawiają się na tę technologię, jak i producentów mających wieloletnie doświadczenie w uprawie bezorkowej.

Decydując się na przeniesienie prenumeraty "Agromechaniki" na roczną prenumeratę magazynu „Bez Pługa”, otrzymacie dodatkowo numer specjalny – „ABC uprawy bezorkowej”, segregator do kolekcjonowania czasopisma oraz możliwość uczestniczenia w szkoleniach zaplanowanych w ramach projektu „Akademia Bezorkowa”. Poniżej zamieszczamy link ze szczegółowymi informacjami na temat zamiany prenumerat: [Pobierz]

W przypadku braku zgody na przeniesienie prenumeraty zwrócimy pieniądze na podany przez Was numer konta bankowego.
 
Redakcja "AGROmechaniki"
AGROmechanika 5/2016

​Skuteczna renowacja to udany plon

Uzupełnianie składu gatunkowego łąk i pastwisk pozwala znacznie zwiększyć
plon i jakość uzyskiwanej paszy. Jak przygotować się do tego zabiegu?

 
Degradacja użytków zielonych może być efektem wielu czynników.
Najczęściej wynika ona z niesprzyjających warunków siedliskowych
czy pogodowych, bądź też nieodpowiedniego użytkowania. Efekt
degradacji, w wyniku którego znacznie zmniejsza się udział wartościowych
gatunków traw i roślin motylkowych, istotnie wpływa na ilość
i jakość uzyskiwanej paszy, dlatego często uzupełnienie składu gatunkowego
łąki lub pastwiska wydaje się zabiegiem koniecznym.

Miejsce publikacji

Działy tematyczne

Pobierz plik PDF artykułu