Drodzy Czytelnicy,

w związku ze zmianą strategii rozwoju firmy podjęliśmy decyzję o zaprzestaniu wydawania miesięcznika "AGROmechanika". Ostatnim numerem, który się ukazał, był numer styczniowy.

W imieniu całej redakcji serdecznie dziękujemy za to, że przez ponad 10 lat współtworzyliście z nami "AGROmechnikę", dostarczaliście pomysłów do kolejnych wydań. Dziękujemy za zaufanie, jakim nas obdarzyliście.

Mamy nadzieję, że koniec wydawania "AGROmechniki" nie oznacza końca naszej współpracy. Dlatego proponujemy zamianę prenumeraty "AGROmechaniki" na prenumeratę dynamicznie rozwijającego się pisma "Bez Pługa". Na jego łamach prezentowane są zagadnienia interesujące zarówno rolników rozważających zastosowanie technologii bezpłużnej, tych, którzy dopiero przestawiają się na tę technologię, jak i producentów mających wieloletnie doświadczenie w uprawie bezorkowej.

Decydując się na przeniesienie prenumeraty "Agromechaniki" na roczną prenumeratę magazynu „Bez Pługa”, otrzymacie dodatkowo numer specjalny – „ABC uprawy bezorkowej”, segregator do kolekcjonowania czasopisma oraz możliwość uczestniczenia w szkoleniach zaplanowanych w ramach projektu „Akademia Bezorkowa”. Poniżej zamieszczamy link ze szczegółowymi informacjami na temat zamiany prenumerat: [Pobierz]

W przypadku braku zgody na przeniesienie prenumeraty zwrócimy pieniądze na podany przez Was numer konta bankowego.
 
Redakcja "AGROmechaniki"
AGROmechanika 1/2008

Naprawy z klejem w ręku

Współczesne kompozytowe materiały klejowe mogą być stosowane zarówno do klejenia, uszczelniania, jak i zabezpieczania powierzchni elementów maszyn. Różnica między materiałami uszczelniającymi a klejącymi wynika z ich wytrzymałości na rozciąganie. Przyjmuje się, że materiały uszczelniające mają wytrzymałość do 2 MPa, natomiast materiały klejące - powyżej 2 MPa. Kleje mają tę przewagę nad innymi spoiwami, że mogą być używane do łączenia wszystkich materiałów. Metal z gumą, szkło z plastikiem Sklejać można ze sobą różne metale, metale i tworzywa sztuczne czy wyroby ceramiczne i tekstylia. W niektórych przypadkach klejenie jest jedynym sposobem połączenia materiałów. Klej sprawia, że obciążenia nie koncentrują się w miejscach największego naprężenia, lecz rozkładają się równomiernie na całej powierzchni.

Autorzy

Miejsce publikacji

Działy tematyczne

Pobierz plik PDF artykułu