Drodzy Czytelnicy,

w związku ze zmianą strategii rozwoju firmy podjęliśmy decyzję o zaprzestaniu wydawania miesięcznika "AGROmechanika". Ostatnim numerem, który się ukazał, był numer styczniowy.

W imieniu całej redakcji serdecznie dziękujemy za to, że przez ponad 10 lat współtworzyliście z nami "AGROmechnikę", dostarczaliście pomysłów do kolejnych wydań. Dziękujemy za zaufanie, jakim nas obdarzyliście.

Mamy nadzieję, że koniec wydawania "AGROmechniki" nie oznacza końca naszej współpracy. Dlatego proponujemy zamianę prenumeraty "AGROmechaniki" na prenumeratę dynamicznie rozwijającego się pisma "Bez Pługa". Na jego łamach prezentowane są zagadnienia interesujące zarówno rolników rozważających zastosowanie technologii bezpłużnej, tych, którzy dopiero przestawiają się na tę technologię, jak i producentów mających wieloletnie doświadczenie w uprawie bezorkowej.

Decydując się na przeniesienie prenumeraty "Agromechaniki" na roczną prenumeratę magazynu „Bez Pługa”, otrzymacie dodatkowo numer specjalny – „ABC uprawy bezorkowej”, segregator do kolekcjonowania czasopisma oraz możliwość uczestniczenia w szkoleniach zaplanowanych w ramach projektu „Akademia Bezorkowa”. Poniżej zamieszczamy link ze szczegółowymi informacjami na temat zamiany prenumerat: [Pobierz]

W przypadku braku zgody na przeniesienie prenumeraty zwrócimy pieniądze na podany przez Was numer konta bankowego.
 
Redakcja "AGROmechaniki"
AGROmechanika 4/2008

Energia odnawialna Tak się promuje paliwa

Wspólna Polityka Rolna Unii Europejskiej przewiduje system dopłat do produkcji rolniczej z przeznaczeniem na cele energetyczne. Oto kilka przykładów, w jaki sposób niektóre kraje wspierają taką produkcję. Parlament UE desygnował specjalne środki na badania i rozwój w zakresie nowych źródeł energii. Do głównych programów wsparcia dla badań zaliczamy Szósty Program Ramowy. Programem stanowiącym uzupełnienie Szóstego i Siódmego programu Ramowego UE jest pakiet Inteligentna Energia w Europie. Program ma na celu poszerzenie wsparcia dla odnawialnych źródeł energii w Europie. Sekcja odpowiedzialną za biopaliwa transportowe jest Program ALTENER. Na główne założenia promocji odnawialnych źródeł energii w krajach Unii Europejskiej składają się takie czynniki jak: stworzenie warunków prawnych, socjoekonomicznych oraz administracyjnych dla wdrażania wspólnotowego planu działań w dziedzinie odnawialnych źródeł energii, a także zachęcanie do inwestycji wspierających wytwarzanie oraz umożliwiających korzystanie z energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w sektorze prywatnym i publicznym.

Miejsce publikacji

Działy tematyczne

Pobierz plik PDF artykułu