Drodzy Czytelnicy,

w związku ze zmianą strategii rozwoju firmy podjęliśmy decyzję o zaprzestaniu wydawania miesięcznika "AGROmechanika". Ostatnim numerem, który się ukazał, był numer styczniowy.

W imieniu całej redakcji serdecznie dziękujemy za to, że przez ponad 10 lat współtworzyliście z nami "AGROmechnikę", dostarczaliście pomysłów do kolejnych wydań. Dziękujemy za zaufanie, jakim nas obdarzyliście.

Mamy nadzieję, że koniec wydawania "AGROmechniki" nie oznacza końca naszej współpracy. Dlatego proponujemy zamianę prenumeraty "AGROmechaniki" na prenumeratę dynamicznie rozwijającego się pisma "Bez Pługa". Na jego łamach prezentowane są zagadnienia interesujące zarówno rolników rozważających zastosowanie technologii bezpłużnej, tych, którzy dopiero przestawiają się na tę technologię, jak i producentów mających wieloletnie doświadczenie w uprawie bezorkowej.

Decydując się na przeniesienie prenumeraty "Agromechaniki" na roczną prenumeratę magazynu „Bez Pługa”, otrzymacie dodatkowo numer specjalny – „ABC uprawy bezorkowej”, segregator do kolekcjonowania czasopisma oraz możliwość uczestniczenia w szkoleniach zaplanowanych w ramach projektu „Akademia Bezorkowa”. Poniżej zamieszczamy link ze szczegółowymi informacjami na temat zamiany prenumerat: [Pobierz]

W przypadku braku zgody na przeniesienie prenumeraty zwrócimy pieniądze na podany przez Was numer konta bankowego.
 
Redakcja "AGROmechaniki"
AGROmechanika 1/2009

Leksykon techniczny Elastyczne zawieszenia

Przenoszenie drgań wywołanych nierównościami terenu na ramę pojazdu powoduje, oprócz zmęczenia operatora, znaczne obciążenie dynamiczne konstrukcji nośnej ciągnika. Stąd producenci coraz częściej wyposażają ciągniki w układy niwelujące drgania i wstrząsy. Szkodliwy wpływ drgań na ciało operatora ciągnika jest znany od wielu lat. W czasie jazdy położenie środka obrotu kół zmienia się wraz ukształtowaniem pokonywanego przez ciągnik terenu. Drgania przenoszone są w mniejszym lub większym stopniu na ciało kierowcy, powodując szybsze jego męczenie, a po dłuższym okresie pracy w tych warunkach wystąpienie chorób odwibracyjnych, takich jak: zwyrodnienie stawów, uszkodzenia kręgosłupa.

Autorzy

Miejsce publikacji

Działy tematyczne

Pobierz plik PDF artykułu