Drodzy Czytelnicy,

w związku ze zmianą strategii rozwoju firmy podjęliśmy decyzję o zaprzestaniu wydawania miesięcznika "AGROmechanika". Ostatnim numerem, który się ukazał, był numer styczniowy.

W imieniu całej redakcji serdecznie dziękujemy za to, że przez ponad 10 lat współtworzyliście z nami "AGROmechnikę", dostarczaliście pomysłów do kolejnych wydań. Dziękujemy za zaufanie, jakim nas obdarzyliście.

Mamy nadzieję, że koniec wydawania "AGROmechniki" nie oznacza końca naszej współpracy. Dlatego proponujemy zamianę prenumeraty "AGROmechaniki" na prenumeratę dynamicznie rozwijającego się pisma "Bez Pługa". Na jego łamach prezentowane są zagadnienia interesujące zarówno rolników rozważających zastosowanie technologii bezpłużnej, tych, którzy dopiero przestawiają się na tę technologię, jak i producentów mających wieloletnie doświadczenie w uprawie bezorkowej.

Decydując się na przeniesienie prenumeraty "Agromechaniki" na roczną prenumeratę magazynu „Bez Pługa”, otrzymacie dodatkowo numer specjalny – „ABC uprawy bezorkowej”, segregator do kolekcjonowania czasopisma oraz możliwość uczestniczenia w szkoleniach zaplanowanych w ramach projektu „Akademia Bezorkowa”. Poniżej zamieszczamy link ze szczegółowymi informacjami na temat zamiany prenumerat: [Pobierz]

W przypadku braku zgody na przeniesienie prenumeraty zwrócimy pieniądze na podany przez Was numer konta bankowego.
 
Redakcja "AGROmechaniki"

OC możesz wypowiedzieć w dowolnym momencie

Kwiecień 13 11:25 2016 Wydrukuj

W zeszłym roku zakupiłem używany ciągnik rolniczy Renault. Poprzedni właściciel nie poinformował mnie dokładnie co do ubezpieczenia OC oraz firmy, z której usług korzystał. Zdecydowałem się na wykupienie ubezpieczenia komunikacyjnego w firmie, w której ubezpieczam również pozostałe swoje pojazdy. Z czasem okazało się, że poprzednie ubezpieczenie zostało przedłużone automatycznie, a ja zostałem zobligowany do zapłaty zarówno u swojego ubezpieczyciela, jak i w firmie poprzedniej. Jak to jest możliwe? Czy moim obowiązkiem było poinformowanie byłego ubezpieczyciela o zawarciu nowej umowy? Czy w Polsce nie obowiązują żadne przepisy regulujące tę kwestię? Jacek T. (woj. kujawsko-pomorskie)
 

 

Nowelizacja ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBKU, obowiązująca od 11.02.2012 r., wprowadziła nowe zadanie dla ubezpieczycieli. Zostali oni zobligowani do wysyłania nie później niż 14 dni przed końcem aktualnej umowy ubezpieczenia informacji o warunkach oferty na kolejny rok, możliwościach wypowiedzenia umowy i konsekwencjach takiego wypowiedzenia lub jego braku. Wymóg ten zaczął w praktyce funkcjonować dopiero po roku z uwagi na fakt, że dotyczy on kończących się rocznych umów, które były zawarte na warunkach znowelizowanej ustawy, czyli po 10.02.2012 r. Należy tu podkreślić, że oferta cenowa przesłana przez ubezpieczyciela może się różnić od ceny wyliczonej przy zawieraniu umowy np. przez agenta ubezpieczeniowego. Wynika to z faktu, że jest ona skalkulowana przy pewnych założeniach np. niezmienności warunków i w oparciu o informacje posiadane przez ubezpieczyciela w dniu przygotowywania oferty. Zawierając umowę u agenta może się okazać, że ubezpieczający chciałby np. rozłożyć składkę na więcej rat, upoważnić niedoświadczonego kierowcę do użytkowania pojazdu lub w okresie po przedstawieniu oferty miał szkodę z ubezpieczenia OC.

Drugą zmianą ustawy, która obecnie będzie funkcjonować w pełnym zakresie, są zapisy dotyczące losów umowy ubezpieczenia w związku z przejściem lub przeniesieniem prawa własności pojazdu mechanicznego. Znowelizowane zapisy nie dotyczyły umów ubezpieczenia zawartych przed 11.02.2012 r. nawet jeśli zmiana posiadacza nastąpiła po 10.02.2012 r., czyli po wejściu w życie noweli. Należy tu podkreślić modyfikację w zakresie prawa nowego posiadacza pojazdu do wypowiedzenia nabytej wraz z pojazdem umowy OC. W myśl noweli takie wypowiedzenie może być złożone w dowolnym momencie obowiązującej umowy i umowa ulega rozwiązaniu z dniem wypowiedzenia. Dotychczas nabywca miał 30 dni od nabycia pojazdu na podjęcie decyzji o wypowiedzeniu umowy, a złożenie wypowiedzenia nawet już w dniu nabycia skutkowało jej rozwiązaniem dopiero po 30 dniach od tego faktu. Innym istotnym elementem nowelizacji związanej z nabyciem pojazdu jest to, że nawet w przypadku braku wypowiedzenia umowy przez nowego posiadacza, umowa rozwiąże się z upływem okresu, na jaki była zawarta, i nie zostanie automatycznie zawarta następna umowa na kolejne 12 miesięcy.

Działające dotychczas różne przepisy obowiązujące w zależności od daty zawarcia umowy powodowały pewne problemy, ponieważ klienci nie byli zorientowani, czy nabyte przez nich wraz z pojazdem umowy zostaną automatycznie odnowione, ani czy złożone przez nich wypowiedzenie działa natychmiast, czy też mają jeszcze kilka dni na zawarcie nowej umowy.

Inny problem stanowi możliwość wypowiedzenia umowy automatycznie odnowionej u dotychczasowego ubezpieczyciela w sytuacji, gdy posiadacz pojazdu ma w tym samym czasie ubezpieczenie na ten sam pojazd w innym zakładzie ubezpieczeń. Klienci nie rozróżniają trybów wypowiedzenia umowy i np. składają po kilku dniach od rozpoczęcia ochrony z automatycznie odnowionej umowy wypowiedzenie w związku z posiadaniem umowy u innego ubezpieczyciela, ale nie podają tej informacji jako podstawy wypowiedzenia, nie informują też o posiadaniu innej umowy i ubezpieczyciel uznaje takie wypowiedzenie jako standardowe, czyli skutkujące rozwiązaniem umowy z ostatnim dniem ochrony, a nie z dniem złożenia wypowiedzenia. Klientowi wydaje się, że rozwiązał umowę, a tymczasem będzie ona obowiązywać przez cały rok, a ubezpieczycielowi będzie się należała składka. Aby tego uniknąć, posiadacz pojazdu powinien określić w wypowiedzeniu jego tryb tzn. napisać, że wypowiada umowę odnowioną automatycznie na kolejny rok z uwagi na posiadaną w tym samym czasie umowę ubezpieczenia OC w innym zakładzie ubezpieczeń, podać numer polisy u nowego ubezpieczyciela, jego nazwę i okres obowiązywania tej polisy.