Drodzy Czytelnicy,

w związku ze zmianą strategii rozwoju firmy podjęliśmy decyzję o zaprzestaniu wydawania miesięcznika "AGROmechanika". Ostatnim numerem, który się ukazał, był numer styczniowy.

W imieniu całej redakcji serdecznie dziękujemy za to, że przez ponad 10 lat współtworzyliście z nami "AGROmechnikę", dostarczaliście pomysłów do kolejnych wydań. Dziękujemy za zaufanie, jakim nas obdarzyliście.

Mamy nadzieję, że koniec wydawania "AGROmechniki" nie oznacza końca naszej współpracy. Dlatego proponujemy zamianę prenumeraty "AGROmechaniki" na prenumeratę dynamicznie rozwijającego się pisma "Bez Pługa". Na jego łamach prezentowane są zagadnienia interesujące zarówno rolników rozważających zastosowanie technologii bezpłużnej, tych, którzy dopiero przestawiają się na tę technologię, jak i producentów mających wieloletnie doświadczenie w uprawie bezorkowej.

Decydując się na przeniesienie prenumeraty "Agromechaniki" na roczną prenumeratę magazynu „Bez Pługa”, otrzymacie dodatkowo numer specjalny – „ABC uprawy bezorkowej”, segregator do kolekcjonowania czasopisma oraz możliwość uczestniczenia w szkoleniach zaplanowanych w ramach projektu „Akademia Bezorkowa”. Poniżej zamieszczamy link ze szczegółowymi informacjami na temat zamiany prenumerat: [Pobierz]

W przypadku braku zgody na przeniesienie prenumeraty zwrócimy pieniądze na podany przez Was numer konta bankowego.
 
Redakcja "AGROmechaniki"
strona główna

Loteria AGROmechaniki na 10-lecie tytułu

Informacje o loterii

Informacje o loterii
Maj 11 13:02 2016 Wydrukuj

Terminy i informacje:
Ogłoszenie loterii: w numerze lutowym AM oraz na targach Polagra Premiery, w sobotę, 23 stycznia 2016 roku.
Informacje o loterii znajdą się w każdym numerze "AM", na stoiskach (w formie plakatu lub roll-upa) oraz na stronie www.agromechanika.net.pl
 
Uczestnicy:
Uczestnikami loterii będą osoby, które w czasie jej trwania wykupiły prenumeratę AGROmechaniki i wypełniły kupon loteryjny.
 
Częstotliwość losowań i ogłoszenia wyników:
Ma odbyć się 4 losowania w dniach:
21.03.2016 - losowanie etapowe
19.05.2016 - losowanie etapowe
20.07.2016 - losowanie etapowe
25.09.2016 - losowanie "główne" (w niedzielę, podczas Agroshow 2016) - biorą w nim udział wszystkie losy
 
Wyniki losowań zostaną ogłoszone na łamach kolejnych wydań AGROmechaniki oraz na FB i stronie www w tym samym dniu w którym dany numer gazety zacznie być dostępna w kioskach i wysłany do prenumeratorów.
 
Losowania:
Podczas 3 pierwszych losowań zostaną rozlosowane po 5 nagród (w sumie 15 nagród w 3 losowaniach).
Ostatnie - 4 losowanie tzw. "główne" odbędzie się na targach Agroshow 2016. Mają wziąć w nim udział wszystkie losy z dotychczasowych losowań, a także te, które zostaną ewentualnie zebrane podczas targów Agroshow.
 
Nagrody:
losowania etapowe:
15 nagród - po 5 w każdym losowaniu
losowanie główne:
5 nagród głównych, o wyższej wartości niż poprzednie.