Parametry techniczne reklam gotowych do druku

Układ i projekt graficzny

  • Wszystkie elementy czcionek i grafiki muszą znajdować się w odległości minimum 5 mm od brzegów strony. Jeśli ten warunek nie zostanie spełniony Wydawnictwo nie ponosi odpowiedzialności jeśli projekt zostanie opublikowany z wadą, w ostateczności Wydawnictwo może odmówić przyjęcia projektu do druku.
  • Należy unikać obramowania całej strony.
  • Cienkie linie i teksty pisane czcionką poniżej 8 punktów powinny być wykonane w jednym kolorze triadowym.
  • Nie można używać więcej niż dwóch kolorów triadowych na obszarach tinty przy różnicy 15% i więcej w wartościach składowych koloru.
  • Należy unikać w kontrze czcionek wielkości poniżej 9 punktów.
  • Margines z odpowiednich stron na obcięcie (spad) - 3 mm.
  • Rozdzielczość: min. 300 dpi.

Gotowe reklamy przyjmujemy w postaci cyfrowej

  • Wykonane w następujących programach: QuarkXpress, Illustrator, PhotoShop, FreeHand - dla systemu Macintosh.
  • W postaci tiff, eps, jpg lub pdf.
  • We wszystkich przypadkach prosimy o zamianę fontów na krzywe i dostarczenie reklamy na płycie CD lub pocztą internetową na adres a.tkaczyk@oikos.net.pl

Dodatkowe informacje można uzyskać w studiu DTP 
Artur Tkaczyk tel. +48 (22) 822 03 34 w. 28
e-mail: a.tkaczyk@oikos.net.pl